روز درختکاری گرامی باد.

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 4286

تاریخ ثبت : سه شنبه 15 اسفند 1396


نهال دوستی و سرسبزی کاشانه مهر همزمان با روز درختکاری 15 اسفند توسط توان یاب آقای محمد جواد شبانی در باغچه ی کاشانه مهر کاشته شد.

باغبان جوانی که سرسبزی و نشاط درختانمان مدیون مهربانی اوست.

محمد جواد زندگی ات سبز باد.