زمینی ترین فرشته های آسمانی

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 6693

تاریخ ثبت : سه شنبه 3 بهمن 1396


امروز یکی از زیبا ترین روزهای خدا است روز تولد یکی از بهترین وعزیز ترین بندگانش خانمی  که اسوه صبر و مقاومت اند،که یاری دهنده پدر و مادر خواهر و برادرند.که  پشتیبان اسلام و مسلمانند و خوشا به حال انسانهایی که روز تولد همچنین بانویی روز ایشان نیز نامیده شده است و این نامگذاری هرگز بی دلیل نیست چرا که  پرستار برایش مهم نیست دلش پر غم باشد چشمش پر اشک باشد پایش توان نداشته باشد به بالین بیمار که میرود سنگ صبور میشود غمخوار و مرهم میشود

پدر و مادر میشود لبخند میزند غصه هایش را خستگی اش را بی خوابی شبانه اش را اندوهش را پشت در جا میگذارد و وارد میشود مبادا بیمارش خستگی اش را ببیند و حتی یک ذره غمش افزون شود؟ مبادا از  اندوهش شرم کند و از او کمک نخواهد ؟ مبادا دردش را پنهان کند پرستار دلی به وسعت دریا قلبی به پاکی آسمان و اندیشه ای که همیشه به دنبال سلامتی بیماران است دارد. تولد بانوی دو جهان همچنین روز آسمانی ترین فرشته های زمینی مبارکباد همیشه سلامت پایدار و موفق باشید پرستاران عزیز میهنم ایران .

الهام سادات حجازیان توان یاب موسسه کاشانه مهر