به نام خدایی که در این نزدیکی است

اخبار » اخبار ما

تعداد بازدید : 6568

تاریخ ثبت : سه شنبه 19 دي 1396


کاش خدا کاری کند
هوا سرد است و خشکی اش سوزاننده است،نه از باران خبری شده و نه برفی باریده است ،به گمانم زمستان عاشق شده که اینگونه سرما را با خشکی برایمان رقم زده ،شاید زمستان عاشق یلدا بوده و هست که اینگونه در فراقش اشک چشم هایش قندیل بسته است و دیگر آسمان دلش ابری نمی شود،دستانش سِر شده و در پس انارهای دون دون شب چله گرمایش را جا گذاشته ، زمستان است و بغضی در گلویم جا خوش کرده است، خوب می دانم که این بغض گلوگیر هدیه ی پاییز است،کاش پاییزمان زیبا می ماند و زلزله در دل پاییز بر دل و جسم و منزل هموطنان مان ترک نمی انداخت شاید دل های مان هنوز شاد بود و زمستان اینگونه سپری نمی شد کاش در این زمستان سرد و خشک قدر ی از گرمای منزلمان را با هموطنان زلزله زده سهیم شویم بلکه خدا برای دل های مهربانمان هم که شده، قدری رحمت آسمانی اش را بر سرمان بباراند.

کاش تمام وجودمان دستی شود یاری گر ،نه برای ریا ،تنها برای خدا باشد و خدا.

کاش خدا کاری کند...

دلنوشته توان یاب کاشانه مهر خانم مریم آرمون