مردی که واژه معلولیت را موفقیت تلفظ می‌کند
 

مردی که واژه معلولیت را موفقیت تلفظ می‌کند

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 8029
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 جادوی اراده یک مربی معلول
 

جادوی اراده یک مربی معلول

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7495
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 گفت‌وگو با دانشمند معلول ایرانی خانم دکتر بهاره هنرپرور
 

گفت‌وگو با دانشمند معلول ایرانی خانم دکتر بهاره هنرپرور

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7513
تاریخ ثبت : يک شنبه 8 مرداد 1396
 اثرات روانی کار کردن برای معلولان
 

اثرات روانی کار کردن برای معلولان

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7675
تاریخ ثبت : شنبه 7 مرداد 1396
 معلولیتم را از خدا هدیه گرفته‌ام و برنمی‌گردانم
 

معلولیتم را از خدا هدیه گرفته‌ام و برنمی‌گردانم

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 8755
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 ما را به چشم شهروند نمی بینند
 

ما را به چشم شهروند نمی بینند

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 9030
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 کاروان توان‌یابان کاشانی راهی کربلا شد
 

کاروان توان‌یابان کاشانی راهی کربلا شد

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7492
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 یادداشت عبرت آور توان‌یاب کاشانی
 

یادداشت عبرت آور توان‌یاب کاشانی

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 8070
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 هیچ تاکسی برای یک ویلچری نمی ایستد
 

هیچ تاکسی برای یک ویلچری نمی ایستد

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 7896
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396

صفحه 2 از 3 (تعداد کل : 24 )