معلولیتم را از خدا هدیه گرفته‌ام و برنمی‌گردانم
 

معلولیتم را از خدا هدیه گرفته‌ام و برنمی‌گردانم

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 11459
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 ما را به چشم شهروند نمی بینند
 

ما را به چشم شهروند نمی بینند

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 11682
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 کاروان توان‌یابان کاشانی راهی کربلا شد
 

کاروان توان‌یابان کاشانی راهی کربلا شد

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 10044
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 یادداشت عبرت آور توان‌یاب کاشانی
 

یادداشت عبرت آور توان‌یاب کاشانی

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 10584
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 هیچ تاکسی برای یک ویلچری نمی ایستد
 

هیچ تاکسی برای یک ویلچری نمی ایستد

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 10477
تاریخ ثبت : يک شنبه 27 فروردين 1396
 خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر
 

خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلولان مهمترین هدف کاشانه مهر

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 9483
تاریخ ثبت : يک شنبه 20 فروردين 1396
 توانیاب هنرمند موسسه کاشانه مهر "فضه ریاضی"
 

توانیاب هنرمند موسسه کاشانه مهر "فضه ریاضی"

" جشنواره ملی هنری هُمام"
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 119
تاریخ ثبت : شنبه 14 دي 1398
 كاهش معلوليت با اجباری شدن مشاوره ژنتيك
 

كاهش معلوليت با اجباری شدن مشاوره ژنتيك

ادامه مطلب

تعداد بازدید : 4800
تاریخ ثبت : شنبه 7 مرداد 1396
 واگذاري پلاک ويژه خودرو به معلولان متوسط
 

واگذاري پلاک ويژه خودرو به معلولان متوسط

رئيس انجمن نداي معلولان ايران به ايلنا خبرداد واگذاري پلاک ويژه خودرو به معلولان متوسط
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 12819
تاریخ ثبت : دو شنبه 24 مهر 1391
 آب درماني 30 تا 40 درصد در بهبود معلوليت‌ها مؤثر است
 

آب درماني 30 تا 40 درصد در بهبود معلوليت‌ها مؤثر است

آب درماني 30 تا 40 درصد در بهبود معلوليتها مؤثر است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 12353
تاریخ ثبت : دو شنبه 22 آبان 1391

صفحه 2 از 2 (تعداد کل : 20 )